Derleme

İntrakranial Tümörlerin Pre- ve İntra-operatif Görüntülemesi

10.5152/trs.2016.343

  • Alp Dinçer

Trd Sem 2016;4(1):72-81

Beyin tümör tedavisinde cerrahi, günümüzde kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte sac ayağı oluşturur [1]. Tümör tipi ve derecesinden bağımsız olarak kemoterapi ve radyoterapi öncesinde maksimum tümör rezeksiyonu temel amaçtır. Gerek yüksek dereceli gerekse düşük dereceli tümör tedavisinde maksimum rezeksiyonun toplam yaşam süresini ve hastalıksız sağ kalım süresini anlamlı ölçüde uzattığı pek çok çalışmada gösterilmiştir [2]. Maksimum tümör rezeksiyonu yüksek grade’li tümörlerde kontrast sonrası sinyal artışı oluşturan alanların veya düşük dereceli tümörlerde FLAIR sekansında hiperintens alanların rezeksiyonu olarak tanımlanabilir. Ancak maksimum rezeksiyon çoğu zaman beyin dokusundan kaynaklanan nedenlerden dolayı sağlanamaz. Maksimum rezeksiyonun yanı sıra fonksiyonların da korunması bir diğer temel amaçtır. Dolayısı ile çoğu zaman rezeksiyon oranı ve fonksiyon korunması dengelenmek zorundadır. Burada dayanak olarak kullanılan temel veriler ise büyük oranda görüntüleme tekniklerinden sağlanır.