Derleme

İskemik İnme Etiyolojisi Belirlemede US ve Doppler US

10.5152/trs.2021.2021-17-22

  • Mustafa Seçil

Trd Sem 2021;9(2):204-217

Ultrasonografi (US), gri-skala, renkli ve spektral Doppler özellikleriyle ateroskleroz açısından risk grubu hastalarında ucuz, zararsız, güvenilir bir tarama testi, semptomatik hastalarda da değerli bir tanı aracıdır. Bu makalede iskemik inme etiyolojisini belirlemede US ve Doppler US’un rolü ele alınacaktır.