Derleme

İskemik İnmede BT ve MR Perfüzyon Teknikleri

10.5152/trs.2021.2021-21-26

  • Ekim Gümeler
  • Şafak Parlak

Trd Sem 2021;9(2):242-257

Beyin perfüzyon bilgisayarlı tomografi (BT), akut inme ile gelen hastalarda serebral perfüzyonu değerlendirmek için invaziv olmayan kolay ulaşılabilir bir tetkiktir ve manyetik rezonans görüntülemeye (MRG) göre düşük maliyetli hızlı radyolojik görüntüleme sağlar. Perfüzyon datası serebral damarlardaki iyotlu kontrastın ilk geçisindeki kontrast ajan konsantrasyonu-doku atenuasyonu ilişkisi kullanılarak elde olunur. Perfüzyon BT’de akut inme taklitçileri, potansiyel teknik ve fizyolojik tuzaklar doğru değerlendirme yapılabilmesi için bilinmelidir ve perfüzyon BT eş zamanlı BT anjiyografi tetkiki ile birlikte elde olunmalı ve değerlendirilmelidir. Perfüzyon MR görüntüleme (pMRG), perfüzyon ve/veya geçirgenlik (permeabilite) ile ilişkili ölçümlerin yapılabildiği tüm MR tekniklerini içeren geniş bir isimlendirmedir. Perfüzyon MRG farklı teknikler kullanılarak kontrastlı ya da kontrastsız olarak yapılabilir. Akut iskemik inme sırasında penumbranın saptanarak tedavi planlanmasında oldukça belirleyici bir yere sahiptir.