Derleme

Kafa Tabanı Neoplazmları

10.5152/trs.2018.675

  • Simay Altan Kara

Trd Sem 2018;6(3):367-379

Kafa tabanının kompleks anatomisi, foramen, nöral, intra-ekstrakranyal vasküler yapıların klinisyenler tarafından değerlendirilmesindeki zorluk, kesitsel görüntülemenin tanı, sağaltım ve takipteki değerini artırmıştır. Lezyonun köken aldığı alanın saptanması, büyüme paterni, sınırları, çevre dokularla ilişkisinin belirlenmesi önem taşır. Kafa tabanı neoplazmları fibroosseöz, epitelyal, nonepitelyal tümörler, minör tükürük bezi tümörleri, plazmositom, multipl miyelom gibi kranyum ya da kranyum dışından kaynaklanan neoplazmların uzanımı ya da intrensek kafa tabanı neoplazmlardır.