Derleme

Kalçanın Manyetik Rezonans Artrografisi ve Femoroasetabular Sıkışma

10.5152/trs.2017.435

  • Fatma Bilge Ergen

Trd Sem 2016;4(3):391-405

Bu bölümde, kalçanın internal yapılarının, özellikle de asetabular labral lezyonlarının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmakta olan manyetik rezonans artrografi (MRA) tekniği, normal MRA bulguları, tuzaklar ve femoroasetabular sıkışmada (FAS) MRA bulguları özetlenmiştir.