Derleme

Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi’de Güncel Gelişmeler

10.5152/trs.2013.001

  • Muşturay Karçaaltıncaba

Trd Sem 2013;1(1):1-6

Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile görüntüleme, son yıllarda önemi ve kullanımı giderek artan noninvazif bir yöntemdir. Kardiyak BT, kardiyolojik görüntüleme yöntemlerinin özelliklerinin hepsini kısmen içinde barındırmaktadır. Kardiyak BT’deki son yıllardaki teknik gelişmeler, yeni yazılımlar, erken ateroskleroz saptanması ve prognostik klinik çalışmalar (CONFIRM çalışmaları) bu yöntemin kullanımını ve klinik önemini arttırmıştır. Kardiyak BT ile morfolojik ve fonksiyonel görüntüleme yapılabilmesi yeni kullanım alanlarının önünü açmaktadır.