Derleme

Kardiyak Enfeksiyonlar; Miyokardit ve Enfektif Endokardit

10.5152/trs.2018.667

  • Ali Aslan Demir
  • Yıldıray Savaş

Trd Sem 2018;6(2):290-299

Miyokardit, genç erişkinlerdeki ani ölümlerde %12’ye varan oranlarda bildirilmiştir ve dilate kardiyomiyopati , aritmojenik sağ ventrikül displazisi ile birlikte miyokardiyal hastalıkların altta yatan önemli bir nedenidir. Enfektif endokardit (EE); endokardiyumun veya kalpteki prostetik materyal yüzeylerinin enfeksiyondur. Tedavi edilmeyen EE her zaman ölümcüldür. Antibiyotik ve cerrahi de dahil olmak üzere, tedavi edilen hastalarda hastane içi mortalite % 15 -20’dir. MR, kardiyovasküler görüntülemede gözlemciler arası tutarlığın yüksek olduğu, nicel doğruluk ve anatomik görselleri ortaya koyan güvenli bir görüntüleme yöntemidir.