Derleme

Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Fiziği

10.5152/trs.2020.905

  • Cemile Ayşe Görmeli

Trd Sem 2020;8(2):302-314

Kardiyak MR sekanslarının giderek artan karmaşıklığı nedeniyle yeni sekansların altında yatan fiziği takip etmek ve anlamak zorlaşmıştır. MR ile kardiyak görüntüleme için iki temel gereksinim mevcuttur. Bunlardan birincisi, data toplama işleminin olgunun EKG ile senkronize edilmesi; ikincisi ise MR sekansının olgunun nefes tutabileceği sürede tamamlanacak kadar kısa olabilmesidir. Bu yazı ile spesifik olarak kardiyak MR’da kullanılan temel ve ileri görüntüleme tekniklerinin fiziği anlatılmıştır.