Derleme

Kas İskelet Elastografi Uygulamaları

10.5152/trs.2019.708

  • Halit Nahit Şendur
  • Cem Yücel

Trd Sem 2019;7(1):63-74

Elastografi, dokuların biyomekanik özelliklerinin değerlendirildiği bir inceleme yöntemi olup, kas iskelet sistemi değerlendirmelerinde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Özellikle kas ve tendonların biyomekanik özelliklerinin araştırılması ve tekniğin standardizasyonuna yönelik bilginin artması, bu inceleme yönteminin kas iskelet sistemi incelemelerinde de daha etkin biçimde kullanılmasını sağlayacaktır. Bu yazıda, elastografinin kas iskelet sisteminde kullanımına ilişkin güncel bilgilerin okuyuculara sunulması amaçlanmıştır.