Derleme

Kemiğin Hematopoetik Tümörleri

10.5152/trs.2021.2021-12-12

  • Zeynep Maraş Özdemir

Trd Sem 2021;9(1):110-123

Kemiğin hematopoetik tümörleri her yaşta karşımıza çıkabilecek kemik lezyonlarına neden olur. Kemik iliğinde proliferasyon ve replasmana neden olan bu patolojiler hafif semptomlarla ortaya çıkabileceği için ilk tanı aşamasında ve evreleme ile takiplerde çeşitli görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç kaçınılmazdır. Kemik lezyonlarının tespitinde ilk kullanılması gereken inceleme direk grafidir. Tanı, evreleme ve tedavi sonrası değerlendirmede ise bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntülemesi (MRG), Flor-18 işaretli florodeoksiglukoz (F-18 FDG) ile pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi (PET-BT) gibi kesitsel görüntüleme yöntemleri kullanılır.