Derleme

Kemik Metastazları

10.5152/trs.2021.2021-11-14

  • Halil Özer
  • Mehmet Sedat Durmaz

Trd Sem 2021;9(1):137-155

Kemik metastazları iskelet sisteminin en sık görülen malign hastalığıdır. Kemik metastazları önemli bir morbidite nedenidir. Erken tanı evreleme ve optimal tedavi için önemlidir. Kemik metastazlarının tanısında görüntüleme olarak radyografi, BT, MRG, kemik sintigrafisi ve PET/BT kullanılmaktadır. Bu yazıda, kemik metastazları için klinik bulgular ve patofizyoloji kısaca gözden geçirilerek hangi hastalara nasıl görüntüleme yapılacağı, görüntüleme bulguları, spinal metastazlar ve patolojik kırıklar anlatılmaktadır.