Derleme

Klinik Radyolojik Uyumsuzluklar; Klinisyen Beklentisi

10.5152/trs.2014.020

  • Savaş Koçak

Trd Sem 2014;2(2):241-251

Meme hastalıklarının tanısında klinisyen ve radyologlar sorumluluğu paylaşır. Ülkemizde, her iki hekim grubu da bu önemli görevi yerine getirirken önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Türk hekimleri bugün geçerli olan sağlık sisteminin getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen, kendilerini mesleki açıdan geliştirerek bu önemli görevi yerine getireceklerdir.