Derleme

Koroner Venöz Anatominin Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (MDBT) ile Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi

10.5152/trs.2013.015

  • Berhan Genç
  • Erkan Yılmaz

Trd Sem 2013;1(1):153-164

Son yıllarda koroner venöz sistem yoluyla uygulanan tedavi yöntemlerinin artması nedeniyle koroner venlerin klinik önemi giderek artmıştır. Koroner sinüs yolu kardiyak resenkronizasyon tedavisi yanında, transkoroner venöz ablasyon, perkütan mitral anüloplasti ve retrograt kardiyopleji perfüzyon gibi girişimsel işlemler için kullanılmaktadır. İnvaziv girişimler öncesinde multi dedektör bilgisayarlı tomografi ile koroner venöz haritalamanın yapılması işlem için büyük avantaj sağlamakta olup, işlem sırasında gelişebilecek komplikasyonları en aza indirecektir.