Derleme

Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirilmesi

10.5152/trs.2018.618

  • Mehmet Öztürk
  • Mustafa Koplay

Trd Sem 2018;6(2):133-141

Günümüzde manyetik rezonans görüntüleme (MRG), kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde etkin bir şekilde kullanılan non-invaziv ve tekrarlanabilir bir yöntemdir. Fonksiyonel kardiyak MRG ile ventriküllerin sistolik ve diyastolik hacimleri, global ve bölgesel duvar hareketleri ve kan akımı değerlendirilir. SSFP sekansında kan ile miyokard dokusu arasında sağlanan yüksek kontrast ile gerçeğe yakın fonksiyonel değerlendirme yapılmaktadır. Bu derlemede kardiyak fonksiyonları değerlendirmede MRG teknikleri ve ölçüm yöntemleri konularına yerverilmektedir.