Derleme

Manyetik Rezonans Spektroskopi

10.5152/trs.2020.890

  • Merve Horoz Dönmez
  • Fazıl Gelal

Trd Sem 2020;8(2):273-284

Manyetik rezonans spektroskopi, konvansiyonel MRG uygulamalarından farklı olarak dokudan metabolik bilgi sağlayan ve günlük radyoloji uygulamalarında giderek önem kazanan bir yöntemdir. Bulundukları moleküler ortama göre çekirdeklerin salınım frekanslarının farklı olması sayesinde metabolitleri birbirinden ayırır. En çok tek voksel ve multivoksel teknikler ile kullanılır. Metabolit konsantrasyonu arttıkça pik yüksekliği artar. Yöntemin fizik temellerini bilmek, hem çekim hem de yorumlama aşamasında tetkik kalitesini ve hasta yararını artıracaktır.