Derleme

Meme Biyopsisi: Hasta ve Yöntem Seçimi; Hangi Lezyonda Ne Yapalım?

10.5152/trs.2014.012

  • Fahrettin Kılıç
  • Mehmet Halit Yılmaz

Trd Sem 2014;2(2):140-157

Meme kanseri, ülkemizde kadınlarda görülen en sık kanser türü olup yıllar içerisinde insidansı sürekli artış göstermektedir. Kesin tanıya götürecek bilginin ve yöntemlerin doğru uygulanması gerekliliği önem kazanmış olup yanlış uygulamaların hasta sağlığı ve gelişmiş teknolojilerin de kullanımı ile ülke ekonomisine getirdiği yük açıktır. Görüntüleme rehberliğinde kullanılan güncel yöntemlerin ve araçların anlatılacağı derlememizde, memede izlenen kuşkulu lezyonların örneklenmesindeki yaklaşımımızı gözden geçirmeyi hedefledik.