Derleme

Meme Elastografisi

10.5152/trs.2019.712

  • Emetullah Cindil
  • Serap Gültekin

Trd Sem 2019;7(1):50-62

Sonoelastografi incelemesi, meme lezyonlarının karakterizasyonunda konvansiyonel B-mod Ultrasonografiye (US) ek olarak son yıllarda kullanımı artan ve yaygınlaşan bir görüntüleme yöntemidir. Elastografi, lezyonların non-invaziv olarak elastisitesini değerlendirmemizi sağlamaktadır. Klinik rutin pratikte strain elastografi ve shear wave elastografi olmak üzere temel iki teknik yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmalar benign-malign lezyon ayrımında elastografinin, US’nin tanısal performansını ve özgüllüğünü artırdığını göstermiştir.