Derleme

Neonatal Dönemde Tüp ve Kateterler

10.5152/trs.2021.2021-35-46

  • Merve Yazol
  • Öznur Boyunağa

Trd Sem 2021;9(3):363-374

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ), prematüre ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda sıvı -elektrolit yönetimi, hemodinamik takip, tedavi ve kan örneklenmesi, total parenteral beslenme, solunum desteği amacıyla tüp ve kateterler uzun süredir kullanılmaktadır. Bu yazıda yenidoğan görüntüleme rutininde kullanılan tüp ve kateterlerin olması gereken pozisyonlarının ve malpozisyona sekonder olası komplikasyonların radyolojik değerlendirmesi gözden geçirilecektir.