Derleme

Neonatal Hepatopankreatobiliyer Sistem Patolojileri

10.5152/trs.2021.2021-33-44

  • Selahattin Durmaz
  • Zuhal Bayramoğlu

Trd Sem 2021;9(3):375-391

Neonatal hepatopankreatobiliyer sistem(HPBS) patolojileri çocuk yaş grubunun önemli morbidite nedenlerindendir. Tanıda radyolojik görüntüleme anahtar role sahiptir ve ultrasonografi her zaman ilk tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Radyoloğun neonatal hepatobiliyer ve pankreas patolojilerinin klinik özellikleri ve görüntüleme bulgularına aşina olması doğru tanı, tedavi ve prognoz açısından hayati önem taşımaktadır. Bu derlemede, neonatal HPBS patolojileri, klinik ve görüntüleme bulguları ile birlikte ele alınmıştır.