Derleme

Neonatal Üriner Sistem Patolojileri

10.5152/trs.2021.2021-28-36

  • Aydan Ahmadova
  • Gonca Koç

Trd Sem 2021;9(3):408-420

Doğumsal üriner sistem anomalilerinin, ciddi hastalık hali ve ilerleyen yaşlarda son dönem böbrek yetmezliği ile yakından ilişkili olmaları dolayısıyla erken tanıları önemlidir. Tanıda ve takipte önemli yeri olan, ultrasonografi başta olmak üzere, radyolojik yöntemlerle saptanabilecek tanısal ip uçlarına radyolog olarak aşina olmak gerekmektedir. Derlemede yenidoğan döneminde karşılaşılabilecek üriner anomalilerin başta radyolojik bulguları olmak üzere embriyolojik temelleri, klinik bulguları ve tedavi seçenekleriyle birlikte tartışılması amaçlanmıştır.