Derleme

Neoplazik Olmayan Kemik İliği Bozuklukları

10.5152/trs.2017.449

  • Nil Tokgöz

Trd Sem 2016;4(3):540-554

Alt ekstremitelerde en sık görülen tümör dışı kemik iliği patolojileri; kırmızı kemik iliği rekonversiyonu, travma, enfeksiyon, enflamasyon, iskemi ve dejeneratif osteoartrit şeklinde sınıflandırılabilir. Kemik lezyonlarının tanısında kullanılan radyolojik yöntemler; direkt grafi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’dir. Fakat yüksek yumuşak doku kontrast çözünürlüğü nedeniyle kemik iliği patolojilerinin değerlendirilmesinde esas görüntüleme yöntemi MRG’dir.