Derleme

Nörovasküler Patolojilerde Temel Embolizasyon Yöntemleri ve Malzemeler

10.5152/trs.2018.582

  • Suat Eren

Trd Sem 2018;6(1):1-10

Girişimsel radyolojinin birçok alanında olduğu gibi nörovasküler patolojilerde de farklı embolizasyon maddeleri ve teknikleri kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte kalite ve çeşitliliği artan bu malzemeler ile daha fazla patoloji, daha etkin olarak tedavi edilebilmektedir. Bu yazımızda çoğu vakada acil tedavi gerektiren nörovasküler patolojilerde palyatif veya tam tedavi yaklaşımlarını ve bu işlemler için kullanılan embolizasyon malzemelerini sunduk.