Derleme

Obstetrik Doppler Ultrasonografi

10.5152/trs.2017.493

  • Ali İpek
  • Aydın Kurt

Trd Sem 2017;5(2):313-320

Plasental yetersizlikler; perinatal ölüm, intrauterin gelişme geriliği ve preeklampsi gibi komplikasyonlarla bağlantılı olup tanı ve takibinde obstetrik Doppler ultrasonografiden faydalanılır. Uterin arter, umbilikal arter, duktus venozus ve orta serebral arter Doppler uygulamaları ön plana çıkmıştır. Anormal umbilikal venöz akım terapötik doğum endikasyonudur. Fetal aneminin değerlendirilmesinde orta serebral arterden ölçülen pik sistolik hız en çok kabul gören parametredir. Serebroplasental oranda düşme (1.08’in altına) önemli bir bulgudur ve term fetüslerde doğum endikasyonudur. İntrauterin gelişme geriliği ve preeklampsi takibinde uterin arterden yapılan ölçümlerde özellikle rezistif indeks (RI) değerlidir. RI değerinin 0.58 üzerine çıkması ve diyastolik çentiğin 24. haftadan sonra da devam etmesi artmış uteroplasental direnci gösterir. Duktus venozus akım paterninde bozulma, aortik istmusta ters yönlü akım ve myokardial performans indeksleri intrauterin gelişme geriliği olan fetüslerde yararlanılan diğer başlıca Doppler parametreleridir.