Derleme

Omuz Eklemindeki Varyasyonlar

10.5152/trs.2021.04

  • Remide Arkun

Trd Sem 2020;8(3):351-364

Omuz eklemi anatomik ve fonksiyonel olarak kompleks bir eklemdir. Eklemin bileşenleri olan kemik, hiyalin kıkırdak labrum, ligamanlar, kapsül, tendonlar ve kaslara ait pek çok patolojik değişiklik klinik yakınmaya yol açar. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme tüm yapılara ait patolojik değişikliklerin değerlendirilmesinde en sık tercih edilen tanı yöntemidir. Tanı doğruluğunun arttırılması normal anatomi ve varyasyonların bilinmesi ile yakından ilişkili olup MR inceleme tekniğinin standartlara uygun olması yanılgıların önlenmesi için gereklidir.