Derleme

Omuz İnstabilitesi

10.5152/trs.2014.004

  • F. Bilge Ergen

Trd Sem 2014;2(1):44-52

Glenohumeral eklem, vücutta hareket aralığı en geniş eklem olup subluksasyon ve dislokasyonların en sık görüldüğü eklemdir. İnstabilitede çok sayıda etken vardır ve en sık nedenler arasında, akut veya tekrarlayan travmatik yaralanmalar, ligament laksitesi sayılabilir. Glenohumeral eklemde en sık görülen instabilite tipi anteriyor instabilitedir. Bu bölümde stabilitede rol oynayan eklem yapılarının fonksiyonları, magnetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları, varyasyonları ile anteriyor instabilitede MRG ve MR artrografi bulguları özetlenmiştir.