Derleme

Orbita

10.5152/trs.2018.696

  • Erkin Arıbal

Trd Sem 2018;6(3):350-366

Orbita tümörlerinin incelenmesinde en etkin yöntem MR incelemedir ve yumuşak doku çözünürlüğü sayesinde hem lezyon ayırımı hem de yayılımı konusunda yardımcı olabilir. Orbitayı oluşturan dört farklı kompartman bulunmaktadır. Her kompartmana özel farklı tipte tümörler izlenmektedir. Ancak intrakonal ve ektrakonal tümörlerden bazıları her iki kompartmanda da izlenebilmektedir. Ayırıcı tanıda önemli olan radyolojik bulgular dışında yaş da ön planda bulundurulmalıdır. Radyolojik olarak tümör cinsini ve yayılımını özellikle sağaltım öncesi belirlemek önemlidir.