Derleme

Çoğul Gebeliklerde Ultrasonografi

10.5152/trs.2017.516

  • Fadime Güven
  • Mecit Kantarcı

Trd Sem 2017;5(2):332-345

Çoğul gebelik insidansı birtakım faktörlere bağlı olarak artış göstermektedir. Dizigotik gebeliklerde anlamlı bir risk artışı saptanmamakla birlikte monozigotik ikiz gebelikler artmış risk faktörlerine adaydır. Bu bölümde çoğul gebeliklere yaklaşım, ikiz gebeliklerde koryonisite-amniyonisite tespitinin klinik açıdan önemi, ikiz gebeliklerde mortalite/morbidite ve monokoryonik ikiz gebeliklerde görülebilecek patolojiler ile bu patolojilerin sonografik bulguları vurgulanmıştır.