Derleme

Over Tümörlerinde Görüntüleme

10.5152/trs.2015.249

  • Gökhan Pekindil

Trd Sem 2015;3(1):108-126

Over tümör kuşkulu olgularda değerlendirmeye ultrasonografi (US) ile başlanmaktadır. Morfolojik olarak vaskülarize solid doku, kalın septasyon ve duvar ile papiller uzanım varlığı değerlendirilir. Manyetik rezonans görüntüleme ultrasonografi bulguları diagnostik değilse kullanılır ve tanısal olarak doğruluk değeri US ve bilgisayarlı tomografiden daha yüksektir. Manyetik rezonans görüntüleme ile fonksiyonel ve hemorajik kistik lezyonlar, endometrioma, müsinöz içerikli tümörler, teratomlar, fibrotekom, Brenner tümör gibi fibröz tümörler tanınabilir.