Derleme

Pankreas MR Görüntüleme Çekim Protokolleri

10.5152/trs.2019.793

  • Hatice Öztürkmen Akay
  • Mirace Yasemin Karadeniz Bilgili

Trd Sem 2019;7(2):111-128

Manyetik rezonans görüntüleme, pankreas parenkimini, pankreatik ve biliyer anatomiyi peripankreatik yumuşak dokuların ve nörovasküler ağların eş zamanlı görüntülenmesine izin verir. 3.0 T cihazların abdomen uygulamalarında kullanımı, difüzyon ağırlıklı görüntüleme, 3 boyutlu T1 ağırlıklı ve 3B MR kolanjiyopankreatografi gibi yeni sekansların eklenmesi neoplazi ve inflamatuar süreçlerin tanısında görüntülemenin gücünü artırmıştır. MRG’ de ki gelişmeler ışığında rutin pankreas görüntüleme protokolleri yeniden gözden geçirilmiştir.