Derleme

Pankreasta Girişimsel Radyoloji

10.5152/trs.2019.785

  • Aycan Uysal
  • Okan Akhan

Trd Sem 2019;7(2):244-260

Akut ve kronik pankreatite bağlı gelişen enfekte olan ya da klinik bulgu veren koleksiyonlar gibi lokal komplikasyonlar ve kanamaya neden olan psödoanevrizmalar girişimsel radyoloji tarafından başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ayrıca pankreas kitlelerinin tanısında perkütan biyopsi ve lokal ileri pankreas adenokanserlerinin IRE ile tedavisi de US ve BT eşliğinde güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.