Derleme

Perianal Fistül Tanı ve Evrelemesinde MR Görüntüleme

10.5152/trs.2022.223079

  • Funda Barlık

Trd Sem 2022;10(3):353-363

Anorektal bölge hastalıklarının tanısı ve tedavinin planlanmasında MRG’nin rolü giderek artmaktadır. Bu incelemede perianal fistüllerin tanısı ve sınıflamasında MRG’nin etkinliği ve kullanılan teknik protokoller tartışılacaktır.