Derleme

Perianal Fistüllerde Tanı, Cerrahi Sınıflama ve Tedavi

10.5152/trs.2022.222674

  • İsmail Alper Tarım

Trd Sem 2022;10(3):364-372

Anorektal bölgede gelişen apselerin ve kronikleşmesi sonrası anal kanal ile perianal bölge derisi arasında oluşan kanallar perianal fistül olarak tanımlanır. Apse drenaj yolunun epitelizasyonuyla %30-%50 hastada fistüller gelişebilir. Erkeklerde daha sık karşılaşılır. Perianal fistüle hasta öyküsü ve fizik muayene tanı konulabilir. Anorektal apse veya fistül için tanısal görüntülemenin rutin kullanımı gerekli değildir. Ancak klinik veya endosonografik değerlendirmeden sonra komplike olduğu düşünülen primer fistüller için ve tekrarlayan anal fistülü olan hastalar için MRG önerilir. Tedavide amaç anal sfinkter fonksiyonunu koruyarak fistülün iç açıklığı ve ilişkili epitelize yolları ortadan kaldırmaktır. Tek bir yöntemle tüm fistülleri tedavi etmek pek mümkün değildir.