Derleme

Perianal Fistüllerin Tanısında Fistülografiler: Fistülografi, MR Fistülografi

10.5152/trs.2022.223282

  • Nurullah Dağ
  • Ramazan Kutlu

Trd Sem 2022;10(3):339-352

Perianal fistül (PAF) görüntülemesinde amaç, fistül traktını ve traktın anatomik yapılar ile ilişkisinin gösterilmesidir. Fistül seyrinin doğru saptanması, varsa ikincil traktların belirlenmesi ve abselerin tespit edilebilmesi, tedavi etkinliği ve nüksün önlenebilmesi için gereklidir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), PAF görüntülemesinde altın standart yöntem olarak kabul edilmektedir. MRG ile anal sfinkter kompleksi, cerrahi düzlemlerle eşdeğer bir şekilde ve MRG'nin yüksek yumuşak doku çözünürlüğü sayesinde en optimal şekilde değerlendirile bilinir. PAF değerlendirmesinde kritik rola sahip radyologların, anal fistüllerin anatomik ve patolojik bulgularına aşina olması ve raporlarında cerrahlarla iletişim halinde güncel sınıflamalara uygun şekilde evrelendirme yapmaları önemlidir.