Derleme

PET/BT Uygulamaları

10.5152/trs.2020.879

  • Recep Savaş

Trd Sem 2020;8(1):148-154

PET/BT özellikle onkolojik görüntülemede sık kullanılan bir modalite olmuştur. En çok F-18 FDG denilen şeker analogu bir radyofarmasotik kullanılmaktadır. Hastanın özel bir hazırlık yöntemi ve özel bir çekim protokolü mevcuttur. Onkolojik uygulama dışında daha az kullanımı olmakla birlikte beyin ve kalp için farklı bir çekim yöntemi ve değerlendirme bulunmaktadır. Yine yeni ve değişik farmasotikler kullanılmaya başlamış olup önümüzdeki yıllarda bu kullanımın çok daha çeşitleneceği sadece görüntüleme değil aynı zamanda tedavi amaçlı kullanımı olacağı aşikardır.