Derleme

Postoperatif Değerlendirme: Sorunlar ve Zamanlama

10.5152/trs.2014.022

  • Gül Esen

Trd Sem 2014;2(2):268-280

Cerrahi işlemler ve radyoterapi memenin klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesinde zorluğa yol açar. Tedaviye bağlı değişiklikler malignite ile karışabilir, ya da yeni gelişen malign lezyonların tanısını güçleştirebilir. Nüks tümörün evresi sürvi üzerine etkilidir ve erken tanısı önemlidir. Takipte rutin olarak mamografi ve ultrasonografi kullanılmalı, şüpheli bulgular varsa mutlaka manyetik rezonans görüntülemeden faydalanılmalıdır. Bu makalede tedavi edilmiş olgularda takipte saptanabilecek bulgular ve bu hastalara yaklaşım anlatılmaktadır.