Derleme

Preoperatif Değerlendirme: Neden? Nasıl? Ne Zaman?

10.5152/trs.2014.014

  • Mehtap Tunacı

Trd Sem 2014;2(2):171-181

Meme MR incelemesi invaziv meme kanserinde sensitivitesi en yüksek görüntüleme yöntemidir. İn situ duktal kanser ve ekstensif intraduktal konponentin belirlenmesinde de diğer yöntemlere göre doğruluğu daha yüksektir. Ancak spesifisitesin düşük olması en önemli limitasyonudur. Gerektiğinde MR eşliğinde biopsi yöntemleri ile histopatolojik tanıya gidilmesi gerekmektedir. Henüz olguların tümünde MR kullanımını destekleyen sonuçlar elde edilememiştir. Seçilmiş olgularda cerrahi öncesi kullanımı önerilmektedir.