Derleme

Prostat Elastografisi

10.5152/trs.2019.703

  • Rüştü Türkay
  • Ercan İnci

Trd Sem 2019;7(1):84-93

Sonoelastografi düşük maliyetli ve hızlı yapılabilen non-invaziv, dokuların sertlik derecesini yarı kantitatif ve kantitatif olarak verebilen yeni bir görüntüleme yöntemidir. Prostat patolojileri ve özellikle prostat kanseri tanı ve tedavi aşamalarında çeşitli zorlukların yaşandığı klinik durumdur. Prostat sonoelastografisi bu problemli alanda kendisine çeşitli uygulama sahaları bularak hastaların yönetiminde yaşanan bazı kısıtlılıkların önüne geçebilir.