Derleme

Prostat Füzyon Biyopsi: Kognitif

10.5152/trs.2017.555

  • Devrim Akıncı

Trd Sem 2017;5(3):469-473

Multiparametrik MRG ile yüksek oranda klinik olarak önemli prostat kanserinin saptanabilmesi, lokalize edilebilmesi ile hedefe yönelik biyopsi yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu hedefe yönelik füzyon biyopsi yöntemlerinden, hızlı ve düşük maliyetli olması, ek cihaz gerektirmemesi gibi avantajları olan kognitif füzyon biyopsi ile standart TRUS biyopsiye göre daha yüksek oranlarda yüksek riskli ve daha düşük oranda düşük riskli kanser saptanması mümkündür.