Derleme

Prostat Görüntüleme

10.5152/trs.2015.267

  • Hakan Gençhellaç
  • Erdem Yılmaz

Trd Sem 2015;3(1):138-148

Prostat glandı erkeklerde mesane çıkışında bulunan bir salgı bezi olup en sık kanser saptanan organdır. Benign prostat hiperplazisi, prostatit ve skar gibi benign prostat hastalıkları prostat kanseri ile karışabilir. Prostat biyopsisi tanıda altın standart olmasına rağmen hedefe yönelik bir inceleme değildir. Multiparametrik MR günümüzde prostat kanseri saptaması ve evrelemesinde en iyi tanı metodudur. Kanser olgularını saptamak, lokalize etmek ve karakterize etmek için Prostat Imaging and Recording and Data System: Version 2 adlı yeni bir kılavuz geliştirilmiştir.