Derleme

Prostat Kanserinde Tedavi Sonrası Görüntüleme

10.5152/trs.2017.547

  • Mehmet Coşkun
  • Barış Türkbey

Trd Sem 2017;5(3):460-468

Prostat kanseri (PCa) Amerika Birleşik Devletleri’nde erkeklerin en sık kanseridir. Lokalize PCa için tedavi seçenekleri, radikal prostatektomi (RP), radyoterapi (RP) ve fokal tedavidir (FT). Bunun yanında sistemik hastalıkta androjen baskılama (ADT), immüno-terapi, radyoaktif tedaviler (223Ra) diğer önemli seçeneklerdir. Multiparametrik prostat (mp) MRG özellikle lokalize kanserin görüntülenmesinde önemlidir. Bu tedaviye bağlı değişiklikler tariflenmiş ve mpMRG'de’de nüks-rekürens bulguları anlatılmıştır.