Derleme

Prostatın Radyolojik Anatomisi

10.5152/trs.2017.538

  • Gökhan Pekindil

Trd Sem 2017;5(3):361-369

Prostat anatomik olarak farklı embriyolojik kökenler ve histopatolojik yapı nedeniyle transizyonel zon median lobu, santral ve periferik zonlar posterior ve lateral lobları, fibromuskuler stroma anterior lobu oluşturacak şekilde dört zonda tanımlanır. PI-RADS V2'de prostat 36’sı prostat, 2’si seminal vezikül, 1’i external üretral sfinkter ile ilgili 39 sektöre ayrılır. Zonal anatomiyi göstermede BT’nin yeri yoktur.Transrektal ultrason biopsiye rehberlik eder, T2-MRG ise anatomiyi en iyi gösteren tetkiktir.