Derleme

Radyolojik-Patolojik Korelasyon: Yüksek Risk Lezyonlarda Ne Yapmalıyız?

10.5152/trs.2014.018

  • Ayşenur Oktay

Trd Sem 2014;2(2):217-229

Günümüzde görüntüleme rehberliğinde perkütan meme biyopsileri cerrahi biyopsilere alternatif olarak giderek artan sıklıkta uygulanmaktadır. İğne biyopsilerinde radyolojik-patolojik korelasyon önemlidir. Yüksek risk lezyonlarda iğne biyopsilerinden sonraki yaklaşım tartışmalıdır ve standart tek bir öneri bulunmamaktadır. Atipik duktal hiperplazide genellikle cerrahi biyopsi önerilmesine karşın, diğer lezyonlarda multidisipliner yaklaşımla olgu bazında eksizyon ya da takip kararı verilmelidir.