Derleme

Sellar ve Parasellar Bölgenin Vasküler Lezyonları

10.5152/trs.2022.221360

  • Ömür Ballı
  • Mustafa Fazıl Gelal

Trd Sem 2022;10(2):237-245

En sık izlenen sellar ve parasellar vasküler lezyonlar kavernöz sinüs trombozu / tromboflebiti, internal karotis arter anevrizması ve karotikokavernöz fistüldür. Ayrıca kavernöz hemanjiom, öpüşen internal karotis arterler, posteromedial ya da posterolateral seyirli persistan trigeminal arter gibi lezyonlar da görülebilir. Bunların cerrahi öncesi doğru tanısı, operasyon sırasında ortaya çıkabilecek ölümcül komplikasyonları engeller. Tanıda BT, MR ve DSA etkin şekilde kullanılmalıdır.