Derleme

Serebral Anevrizmalarda Parent Arter Oklüzyonu

10.5152/trs.2022.220653

  • Murat Velioğlu
  • Hatem Hakan Selçuk

Trd Sem 2022;10(1):48-54

Endovasküler yolla anevrizma tedavisinde parent arterin kapatılması ile anevrizmanın dolaşım dışı bırakıldığı dekonstrüktif yöntem hala geçerliliğini korumaktadır. Bu tedavi öncesi ‘balon test oklüzyon’ ile ön değerlendirme oldukça kritik bir öneme sahiptir. Uygun hastalarda, dev, fuziform, blister gibi kompleks anevrizmalarda ve travmatik ve iatrojenik yaralanmalarda etkin ve güvenli bir seçenektir.