Derleme

Serebral Anevrizmaların Tedavisinde Stent Yardımlı Koil Embolizasyonu

10.5152/trs.2022.211520

  • Şükrü Oğuz
  • Hasan Dinç

Trd Sem 2022;10(1):71-90

Stent yardımlı koil embolizasyon, standart koilleme için uygun olmayan geniş boyunlu komplike anevrizmaların tedavisinde etkili bir tedavi seçeneği olarak yaklaşık 25 yıldan beri uygulanan bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda geliştirilen düşük profilli lazer kesim ve örgülü stentlerle SYE daha etkili olarak yapılabilmektedir. Düşük profilli stentlerle teknik komplikasyonlar, morbidite ve mortalite oranları azalırken teknik başarı ve anevrizma oklüzyon oranları artmaktadır. Lazer kesim açık/kapalı hücre yapısındaki stentlerin ve örgülü stentlerin birbirine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Stentlerin yapı ve fiziksel özelliklerinin iyi bilinmesi operatöre komplike vasküler anatomi ve anevrizmaya en uygun stent seçimini yapmasını sağlarken teknik başarıyı arttırarak komplikasyon oranını azaltmaktadır. Bu derlemede güncel stentler, SYE teknikleri, literatür çalışmaları özetlenmiştir.