Derleme

Skrotal Görüntüleme

10.5152/trs.2015.205

  • Fatih Kantarcı
  • İsmail Mihmanlı

Trd Sem 2015;3(1):59-70

Skrotal patolojilerde ultrasonografi (US), renkli Doppler ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri değerlendirmenin temelini oluşturmaktadır. Enfeksiyon, travma, torsiyon ve kitlelerin değerlendirilmesinde hasta öyküsü ve laboratuvar bulguları yanında uygun teknik, anatomi ve normal görünümlerin bilinmesi olası patolojileri daha kolay fark etmemizi sağlayacaktır. Bu yazıda skrotal patolojilerde radyolojik yaklaşım ile sık karşılaşılan hastalıklarda US ve MRG bulguları sunulmuştur.