Derleme

Tek Akciğer Nodülü: Güncel Yaklaşım

10.5152/trs.2014.033

  • Fatih Alper
  • Adem Karaman

Trd Sem 2014;2(3):399-411

Tek akciğer nodülü 3 cm’den küçük, tek, yuvarlak lezyondur. BT’nin yaygın kullanımı nedeniyle toplumun önemli bir kısmında nodüle rastlanmaktadır. Amaç, benign malign ayrımını yapabilmektir. Önceki incelemelerle kıyaslamalı değerlendirme, nodülün boyutu, kenar yapısı ve morfolojik özellikleri ilk önce değerlendirilmelidir. Gerekli olduğunda PET/BT veya toraks MR gibi fonksiyonel yöntemler tercih edilmelidir. Bu makalede TAN’ın etiyolojisi, radyolojik değerlendirmesi, ayırıcı tanısı, takibi ile yaklaşım stratejileri gözden geçirilmiştir.