Derleme

Temel Fetal Kardiyak İnceleme ve Sık Görülen Anomaliler

10.5152/trs.2017.494

  • Naci Ceviz
  • Fuat Laloğlu

Trd Sem 2017;5(2):247-260

Konjenital kalp hastalıkları (KKH) en sık görülen anomalilerdir. Bugün birçok anomalinin fetal yaşamda tanınması mümkündür. Prenatal tarama testleri ile %2-3’ten yüksek risk düzeyi olan gebeliklerde, genellikle 18-22. gebelik haftalarında fetal ekokardiyografi uygulanabilir. Uygulayıcının kalbin embriyolojisi, fetal dolaşımın özellikleri ve KKH’larının hemodinamik karakteristikleri ile ilgili yeterli deneyimi olması, doğumdan sonra erken girişim gerektirecek kardiyak patolojilerin yüksek ihtimalle tanınmasını mümkün kılacaktır.