Derleme

Tiroid Elastografisi

10.5152/trs.2019.754

  • Artür Salmaslıoğlu

Trd Sem 2019;7(1):25-37

Tiroid ultrasonografisi radyologların çok sık gerçekleştirdikleri tetkikler arasında yer almaktadır. Gri skala görüntüleme bulguları benign ve malign tiroid hastalıklarında benzeşme gösterebildiğinden ek görüntüleme teknolojileri araştırılmaktadır. Elastografi yöntemi dokuların sertlik seviyesini çeşitli teknikler kullanarak ortaya koymaya ve bu sayede tanısal doğruluğu yükseltmeyi amaçlayan bu teknolojilerden birisidir. Tiroid hastalıklarında elastografinin kullanım alanları ve çeşitli kısıtlılıkları gözden geçirilmiştir.