Derleme

Tiroid Kanserlerinde Tarama, Tanı, İzlem

10.5152/trs.2018.671

  • Artür Salmaslıoğlu
  • Mesut Bulakçı

Trd Sem 2018;6(3):483-495

Tiroid kanseri tanısı 30 yılda 3 kat artış göstermiştir ama mortalite sabit kalmıştır. Bu durum hasta açısından gereksiz morbidite riskini doğurmaktadır. Klinik olarak anlamlı olan kanserlere tanı konulması önemlidir. Tiroid ultrasonografisinde sonografik özellikler malignite tanısında kullanılmaktadır ama çoğunlukla bulgular tek başlarına yeterli olmayıp bunların kombinasyonlarını içeren tanı rehberlerinden faydalanılmaktadır. Opere hastaların takibinde radyoloğun bazı klinik kavramlara hâkim olması hasta yönetiminde etkin bir rol oynamasını sağlayacaktır.